ကိုဗစ္ေၾကာင့္ မိသားစုဝင္တဦးကို ဆုံးရႈံးလိုက္ရတဲ့အျပင္ သူမကိုယ္တိုင္အသက္လုခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့ မိုးျပည့္ျပည့္ေမာင္

ကိုဗစ္ေၾကာင့္ မိသားစုဝင္တဦးကို ဆုံးရႈံးလိုက္ရတဲ့အျပင္ သူမကိုယ္တိုင္အသက္လုခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့ မိုးျပည့္ျပည့္ေမာင္

The post ကိုဗစ္ေၾကာင့္ မိသားစုဝင္တဦးကို ဆုံးရႈံးလိုက္ရတဲ့အျပင္ သူမကိုယ္တိုင္အသက္လုခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့ မိုးျပည့္ျပည့္ေမာင္ appeared first on Celebrity Corner.

klcelenews