စစ္တပ္ကိုေထာက္ခံေနတဲ့ကေမာၻဇဘဏ္ကို လူသုံးမ်ားေအာင္လုပ္ေပးေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္နႏၵါလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း…

စစ္တပ္ကိုေထာက္ခံေနတဲ့ကေမာၻဇဘဏ္ကို လူသုံးမ်ားေအာင္လုပ္ေပးေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္နႏၵါလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း…

The post စစ္တပ္ကိုေထာက္ခံေနတဲ့ကေမာၻဇဘဏ္ကို လူသုံးမ်ားေအာင္လုပ္ေပးေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္နႏၵါလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း… appeared first on Celebrity Corner.

klcelenews