စီးပြားေရးၾကပ္တည္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ နႏၵာလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း ဦးေဇသီဟ …

စီးပြားေရးၾကပ္တည္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ နႏၵာလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း ဦးေဇသီဟ …

The post စီးပြားေရးၾကပ္တည္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ နႏၵာလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း ဦးေဇသီဟ … appeared first on Celebrity Corner.

klcelenews