ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ ျမန္မာျပည္မွာက်န္ခဲ့တဲ့ သမီးႀကီးကိုလြမ္းတဲ့အေၾကာင္းရင္ဖြင့္လာတဲ့ အဆိုေတာ္ခ်မ္းခ်မ္း

ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ ျမန္မာျပည္မွာက်န္ခဲ့တဲ့ သမီးႀကီးကိုလြမ္းတဲ့အေၾကာင္းရင္ဖြင့္လာတဲ့ အဆိုေတာ္ခ်မ္းခ်မ္း

The post ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ ျမန္မာျပည္မွာက်န္ခဲ့တဲ့ သမီးႀကီးကိုလြမ္းတဲ့အေၾကာင္းရင္ဖြင့္လာတဲ့ အဆိုေတာ္ခ်မ္းခ်မ္း appeared first on Celebrity Corner.

klcelenews